Parkering

Föreningen innehar 175 st garageplatser i 2 plan under gatuplanet som nås från
trapphusen och hissarna i fastigheten.
Till garageplatserna är det en särskild kö.

I övrigt gäller boendeparkering på Stockholms kommun anvisade parkeringsytor.