Föreningsstämma 2019

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum - 2019/05/09
19:00 - 21:00

Kategorier


Föreningsstämma

Genomförs torsdagen den 4 maj kl 19:00 i
Waldenströmssalen, Immanuelkyrkan,
Kungstensgatan 17, d.v.s. på samma plats som förra året.
Kaffe med bulle eller fralla serveras från kl 18.30. Kallelse och dagordning sänds ut i början av april, men boka redan nu in kvällen den 4:e maj.


Valberedningen söker nu nya ledamöter. Den består av Monica Nyström.

Valberedningen nås lättast via e-post

valberedning@traskfloden15.se
Monica kan även nås på 070-519 66 66.