Bredband och Tv

Bredband och telefoni från comhem ingår från den 1/1 2016 i månadsavgiften


Nuläge
Comhems baspaket TV ingår för närvarande i månadsavgiften. Var och en beställer själv och betalar bredband via Comhem eller annan operatör. Detsamma gäller telefoni. Styrelsen har nu omförhandlat avtalet med Comhem så att även bredband och telefonabonnemang ingår i avtalet med Brf Träskfloden fr o m 1/1 2016. Genom att vi är många, 197 lägenheter, samt att det är en paketlösning, har styrelsen lyckats få ned priset, så att det ryms inom föreningens budget. Vad erbjuder det nya avtalet?

Basutbud TV
Det ingår 18 st analoga TV kanaler liksom tidigare. En förteckning över dessa kanaler finns nu på vår hemsida i fliken ”Din lägenhet\kabel TV”. Digitala TV kanaler/paket därutöver beställer du själv via Comhem och betalar för dessa.

Bredband 100
Bredbandsuppkoppling 100/10 Mbit/s via befintligt uttag ingår i månadsavgiften. Comhem översänder gratis en trådlös router/modem, så att flera kan vara uppkopplade samtidigt. Comhem erbjuder möjlighet att beställa högre bredbandshastighet till ett rabatterat pris. 250/10 Mbit/s för 120 kr/månad. 500/50 Mbit/s för 250 kr/mån. Detta beställer var och en som behöver den högre hastigheten.

Telefonabonnemang (IP telefoni)
Grundabonnemang Bas ingår utan avgift. Du betalar endast för de samtal du ringer. Comhem hjälper dig att överföra ditt telefonnummer från annan operatör (tar ca fyra veckor) eller du får ett nytt telefonnummer. Observera, om du har larm. Det är inte säkert att ditt larm fungerar med IP-telefoni. Din nuvarande uppkoppling är kvar och kommer att fungera som tidigare. Det abonnemanget svarar du själv för.

Vad händer nu och vad skall jag själv göra?
Detta är ett erbjudande från föreningen och du som har eller vill ha en annan lösning behöver inte göra någonting. Om du redan har bredband/telefon från Comhem, måste du beställa hos Comhem enligt det nya avtalet. Ditt nuvarande Comhem abonnemang kommer då automatiskt att avslutas. Du som har bredband hos annan operatör än Comhem, måste själv avsluta abonnemanget.

Kontaktperson inom styrelsen är Jakob Haido, e-post