Din lägenhet

I dagligt tal säger man att man köper en bostadsrättslägenhet, men det är inte riktigt sant. Det man köper är en andel i en bostadsrättsförening, motsvarande lägenhetens andelstal. Köpet blir giltigt först när föreningen antagit dig som medlem. Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt kan bara ske till den som antagits till medlem i bostadsrättsföreningen.

När du köper en bostadsrätt får du nyttjanderätt till bostaden på obegränsad tid mot en årsavgift, som fastställs av styrelsen.

Endast fysisk person kan bli medlem i vår förening. För att ansöka om medlemskap, se Mäklarinformation.

Vi vill också påminna om vikten av att du som medlem tecknar en egen bostadsrättsförsäkring.

Här finner du viktig information om din lägenhet.