Ekonomi

Här finner du information om föreningens ekonomi och dess stadgar.

Föreningens ekonomi är god. Under 2007 hade föreningen utrymme att sänka avgiften med 12 % för att vidare sänka avgiften med ytterligare 10 % under 2008.
1 januari 2023 skedde en avgiftsökning med 20%. Det finns inga planerade ökningar sedan dess.

Fastigheten är upplåten med tomträtt vilken föreningen innehar sedan 2000.

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC.