Ekonomi

Här finner du information om föreningens ekonomi och dess stadgar.

Föreningens ekonomi är god. Under 2007 hade föreningen utrymme att sänka avgiften med 12 % för att vidare sänka avgiften med ytterligare 10 % under 2008.
Inga avgiftsförändringar har genomförts sedan dess. Styrelsen har beslutat om oförändrad avgift under 2019.

Fastigheten är upplåten med tomträtt vilken föreningen innehar sedan 2000.
Det senaste avtalet tecknades i november 2010 och gäller från 2012-07-01 till 2022-06-30.

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC.