Sophantering

Sopnedkasten är placerade i anslutning till varje uppgång, inne eller ute på gården. De är bara avsedda för hushållssopor, d.v.s. sopor som ryms en hopknuten, ordinär ”Ica-Coop-kasse. I soppåsen lägger du det som blivit över, när du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar.

Återvinningsrummet för bl a tidningar, kartonger, visst elavfall, förpackningar av glas, plast, metall och papper finns i garaget. Dörren är numera låst så nyckel behövs.

Grovsoprummet är öppet sista veckan varje månad från måndag till söndag eller tills det är fullt.

Soprummet är öppet följande veckor under 2021/2022:

2021
V.39, V43, V.48, V51, V.52
2022
V.5, V.9, V.13, V.17, V.22, V.26, V.30, V.35, V.39, V.44, V.48, V.51, V.52

 

Tyngre byggmaterial och miljöfarligt material får inte läggas i föreningens sopnedkast/soprum. Om du reparerar din lägenhet måste du se till att överblivet material transporteras till någon av de kommunala återvinningscentraler som finns
(se www.stockholm.se/avfall eller telefonkatalogen).