Sophantering

Sopnedkasten är placerade i anslutning till varje uppgång, inne eller ute på gården. De är bara avsedda för hushållssopor, d.v.s. sopor som ryms en hopknuten, ordinär "Ica-Coop-kasse. I soppåsen lägger du det som blivit över, när du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar.

Återvinningsrummet för bl a tidningar, kartonger, visst elavfall, förpackningar av glas, plast, metall och papper finns i garaget. Dörren är numera låst så nyckel behövs.

Grovsoprummet är öppet sista veckan varje månad från måndag till söndag eller tills det är fullt.

Tyngre byggmaterial och miljöfarligt material får inte läggas i föreningens sopnedkast/soprum. Om du reparerar din lägenhet måste du se till att överblivet material transporteras till någon av de kommunala återvinningscentraler som finns
(se www.stockholm.se/avfall eller telefonkatalogen).