Brandvarnare

Föreningen uppmanar varje bostadsinnehavare att ha en fungerande
brandvarnare i bostaden.

För vidare information om brandsäkerhet läs på sidan ”Förebygga brand – brandregler” som finns här samt avsnittet ”Brandsäkerhet” i ordningsreglerna som finns här.