Brandvarnare

Föreningen uppmanar varje bostadsinnehavare att ha en fungerande
brandvarnare i bostaden.

För vidare information om brandsäkerhet läs följande.