Förvaltare

Danigo AB
Ombesörjer fastighetsskötseln i fastigheten.
Vardagar 07:30 – 16:00
Telefon: 08 – 684 093 53.

Securitas Jour
Jour och akuta ärenden
Vardagar efter 16:00 och helger
Telefon: 08 – 657 77 22

Sveriges Bostadsrättscentrum AB
SBC, är vår ekonomiska förvaltare och handhar även lägenhetsförteckningen.
Hit vänder du dig då du har frågor om avgifter, hyror, överlåtelser samt pantförskrivningar.

Föreningens kontaktperson ekonomisk förvaltning:
Annette Gerdin
Telefon: 08-775 73 25
E-post: annette.gerdin@sbc.se

Adress:
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall
Besöksadress: Västgötagatan 5, Stockholm