Vid in- och utflytt

Vid in- och utflytt finns det en del att tänka på.

Aktsamhet om fastigheten vid flytt kan man läsa mer om i föreningens ordningsregler som återfinns här.