Vid in- och utflytt

Vid in- och utflytt finns det en del att tänka på.

Aktsamhet om fastigheten vid flytt kan man läsa mer om i föreningens ordningsregler som återfinns här.

Instruktioner till hur du anmäler dig till porttelefonen samt information om hur du beställer fler nyckelbrickor hittar du här: Instruktioner för passagesystemet.