Garage

Föreningen har ett garage med 176 garageplatser i två våningsplan. Vi har både medlemmar och icke medlemmar som hyr garageplats. För närvarande har vi en liten kö.

e-post:
garage@traskfloden15.se

Policy – Garageplatser

Hyra medlemmar

Medlemmar har i dag företräde till garageplats, anmälan om intresse lämnas skriftligen till föreningen med namn, adress och tel.nr.

1 400:- per månad

Hyra övriga

Externa hyresgäster är välkomna med intresseanmälan. Det finns i dag en separat kö för externa hyresgäster.

3 750:- per månad

Kösystemet administreras av styrelsen. Andrahandsuthyrning av garageplats är ej tillåten.

Övrigt

Gästparkering finns ej i garaget.

De som i dag hyr garageplats erhåller radionyckel/dörröppnare för in- och utfart i fastigheten.

Garaget övervakas av kameror. Överträdelse beivras.