Garage

Föreningen har ett garage med 176 garageplatser i två våningsplan. Vi har både medlemmar och icke medlemmar som hyr garageplats. För närvarande har vi en liten kö.

e-post: garage@traskfloden15.se

Policy – Garageplatser

Hyra medlemmar

Medlemmar har i dag företräde till garageplats. Anmälan om intresse lämnas skriftligen till föreningen via e-post (se ovan) eller via brevlådan vid bokningstavlan vid tvättstugan. Anmälan om intresse ska innehålla namn, adress och tel.nr.

1 800:- per månad (rabatterat pris, gäller för egen bil)

Hyra övriga

Externa hyresgäster är välkomna med intresseanmälan. Det finns i dag en separat kö för externa hyresgäster.

4 000:- per månad exkl moms (5 000:- inkl moms)

Kösystemet administreras av styrelsen. Andrahandsuthyrning av garageplats är ej tillåten.

Övrigt

Gästparkering finns ej i garaget.

De som i dag hyr garageplats erhåller radionyckel/dörröppnare för in- och utfart i fastigheten.

Garaget övervakas av kameror. Överträdelse beivras.

För övrig information om regler i garaget, se avsnittet ”Garaget” föreningens ordningsregler, vilka återfinns här.

Elladdning för bil

Varje garageplats har en laddbox med typ 2 uttag (1,4 – 11 kW). Boxarna är föreningens, men vi har anlitat Waybler för att administrera inkoppling, mätning och debitering av förbrukad el, driftstöd 24/7 mm. Allting hanteras via en app i din mobiltelefon.

Anmälan för att ansluta till boxen sker till garage@traskfloden15.se. Ange namn och mobiltelefonnummer.

Du kommer att få inloggningsuppgifter via mejl från Waybler.

En administrativa månadsavgift startar då du första gången ansluter och ”tankar el” och du debiteras löpande din elförbrukning. Föreningen får tillbaka inbetalningarna för elen, vilka motsvarar vår självkostnad.