Nycklar

Varje bostadsinnehavare ansvarar för sina egna nycklar.
Om en nyckel förkommer kan nya nycklar beställas hos:

Nybergs lås 
Adress: Döbelnsgatan 67b
Telefon: 08 – 673 27 34

För att kunna tillverka en nyckel måste du visa att du är bostadens rättmätiga ägare.
Ta med en kopia på köpeavtalet alternativt en hyresavi.
Vid lägenhetsöverlåtelse skall samtliga nycklar redovisas till nästkommande ägare.

Instruktioner till hur du anmäler dig till porttelefonen samt information om hur du beställer fler nyckelbrickor hittar du här: Instruktioner för passagesystemet.