Värme – Ventilation

Fastigheten har mekanisk ventilation med gemensamma kanaler vilket gör att endast fläktar utan egen motor kan anvädas.
Har ni frågor kring vilken typ av fläkt som får användas kontakta styrelsen innan ni byter ut den.
Den skall vara avsedd för centralsug som det heter.

Byggnadernas uppvärmning är via fjärrvärme.