Bastu

I föreningen finns en bastu. Den är belägen med ingång från innergården mellan föreningens kontor och gårdsentrén till Birger Jarlsgatan 76.

Bokning sker via bokningstavlan i förrummet till bastun eller via internet genom att klicka på ”Tvättstugebokning” i listen till höger.

Trivselregler för bastun

Uppförande 

Duscha före användning av bastun.
Sitt alltid på din handduk i alla utrymmen för ökad hygien.
Var aktsam när du stänker vatten på stenarna i aggregatet så att detta inte förstörs.

Städning 

Avsätt tid för städning innan bastutiden är slut så att nästa användare inte behöver städa efter dig.

Torka golv, spola ur duscharna, städa toaletten lämna bastun som du fann den.

Inga flaskor, burkar eller annat skräp får lämnas i bastun, ta med dem hem!

Se till att bastuaggregatet är frånslaget.

Lämna dörren till bastun och öppen efter bastandet för bästa ventilation.

Städningsreglerna tas även upp i föreningens ordningsregler som finns här.

Ansvar 

Den som bokar bastun har totalt ansvar för sitt och sina gästers uppförande och eventuella uppkomna skador på bastun.

Skador eller fel anmäles till styrelsen eller fastighetsskötaren.
Tänk på att bastun är medlemmarnas gemensamma egendom!