Stockholms stad

Gatu- och fastighetskontoret

Tel: 08 – 651 00 00, tar emot anmälningar dygnet runt inom följande områden:

Renhållning och snöröjning av gator, torg och parker
Trafiksignaler och gatubelysning
Parkeringsautomater
Offentliga toaletter, hissar och rulltrappor
Klotter, skadade träd och skadedjur.

Återvinningscentraler finns på flera ställen i Stockholm
se deras hemsida www.stockholm.se.

Boendeparkering på gatan

Boendeparkering ansöks hos Gatu- och Fastighetskontoret, se www.stockholm.se
för vidare information.

Andra viktiga telefonnummer:

SOS: 112
Brandförsvaret: 112
Polisen: 114 14
Stockholm Vatten: 08-522 120 00 eller kund@stockholmvatten.se
Stockholm Energi: 08-671 70 00