Styrelsen

Vid föreningsstämman väljs föreningens styrelse.
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 31 januari.

Du är alltid välkommen att vända dig till oss med frågor, synpunkter och förslag.
Du når oss enklast på föreningens telefonsvarare för medlemmar.
Vi lyssnar av den dagligen och återkommer så snart det är möjligt.
Glöm inte att tala om vem du är och hur vi kan nå dig. Och förstås vad din fråga gäller.

Styrelsen kan nås via e-post styrelsen@traskfloden15.se eller 070-8749904
(i första hand för meddelanden – upprepa gärna namn,adress och telefonnummer).

Meddelanden kan också läggas i vår interna brevlåda vid tvättstugans bokningstavlor

Felanmälan sker emellertid till Danigo AB som är förvaltare.

Vår postadress:
Brf Träskfloden 15
Birger Jarlsgatan 78
114 20 Stockholm

Ledamöter:

Apostolos Vatsos
Ordförande och ansvarsområde fastigheten.
Telefon: 070 – 528 34 34
Invaldes i styrelsen i april 2016 och omvaldes i april 2018 för en period om två år.

Björn Seiner
Vice ordförande, sekreterare.
Telefon: 070 – 631 04 11
Invaldes i styrelsen i april 2016 och omvaldes i april 2018 för en period om två år.

Lars Wiberg
Ledamot, ansvarsområden kassör och kommersiella lokaler.
Telefon: 070 – 821 70 22
Invaldes i styrelsen i april 2016 och omvaldes i april 2018 för en period om två år.

Karl Norin
Ledamot, ansvarsområden, garaget, uthyrning av garageplatser
Telefon: 072 – 402 50 34
Invaldes i styrelsen i april 2017 för en period om två år.

Kristin Gutberg
Ledamot, ansvarsområde, uthyrning av extra förråd, hemsida, medlemskontakter, gårdsansvarig.
Telefon: 072 – 517 08 08
invaldes i styrelsen i april 2017 för en period om två år.

Björn Hansson
Ledamot, ansvarsområden hemsidan, It och medlemskontakt
Telefon:
invaldes i styrelsen i april 2018 för en period om två år.

Suppleant:

Stefan Skogh
Telefon: 070 – 846 29 88
invaldes i styrelsen i april 2011 som suppleant och omvaldes i april 2017 för en period om två år.