Styrelsen

Vid föreningsstämman väljs föreningens styrelse.
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 31 januari.

Du är alltid välkommen att vända dig till oss med frågor, synpunkter och förslag.
Du når oss enklast på föreningens telefonsvarare för medlemmar.
Vi lyssnar av den dagligen och återkommer så snart det är möjligt.
Glöm inte att tala om vem du är och hur vi kan nå dig. Och förstås vad din fråga gäller.

Styrelsen kan nås via e-post styrelsen@traskfloden15.se . Individuella ledamöter nås genom att klicka på namnet nedan.

Meddelanden kan också läggas i vår interna brevlåda vid tvättstugans bokningstavlor.

Felanmälan sker emellertid till Danigo AB som är förvaltare.

Vår postadress:
Brf Träskfloden 15
Birger Jarlsgatan 78
114 20 Stockholm

Ledamöter:

Apostolos Vatsos
Ordförande

Christin Moritz
Ledamot

Edward Nordendahl
Ledamot

Chris Hammar
Ledamot

Björn Hansson
Ledamot

Jörgen Gunnarsson
Ledamot

Suppleant:

Per Mortiz