Gemensamma utrymmen

I föreningen finns en hel del utrymmen, inomhus och utomhus, som vi äger tillsammans och som vi alla måste vara rädda om.
Anmäl fel och brister som du uppmärksammar på tvättstugor, trapphus och i bastun liksom på gårdar med planteringar, gräsmattor och belysning.
Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

Av säkerhetsskäl är det olagligt att förvara cyklar, barnvagnar, uttjänta möbler eller andra brännbara föremål som tidningsbuntar i våra trapphus och entréer.