Gemensamma utrymmen

I föreningen finns en hel del utrymmen, inomhus och utomhus, som vi äger tillsammans och som vi alla måste vara rädda om.

Anmäl fel och brister som du uppmärksammar på tvättstugor, trapphus och i bastun liksom på gårdar med planteringar, gräsmattor och belysning. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara saker i trapphuset, vilket du kan läsa mer om i ordningsreglerna under avsnittet Brandsäkerhet.