Handlingsplan i händelse av brand

Om det börjar brinna i din lägenhet

SLÄCK
Försök om möjligt släcka branden

STÄNG DÖRRAR
Om branden ej går att kontrollera. Stäng dörren till rummet där det brinner.

UTRYM
Lämna lägenheten! Stäng lägenhetsdörren så att rök och brand inte sprids till andra lägenheter. Varje lägenhet är en egen brandcell och dörrarna ut till trapphuset är säkerhetsdörrar som står emot rök och brand i 30 till 60 minuter.

LARMA
Ring 112

VARNA
Övriga i trappuppgången

UTRYMNINGSVÄG
Via trapphuset – använd INTE HISSEN

Om det börjar brinna i din lägenhet och du inte kan ta dig ut

SLÄCK
Försök om möjligt släcka branden

STÄNG DÖRRAR
Om branden ej går att kontrollera. Stäng dörren till rummet där det brinner.

BALKONG/FÖNSTER
Gå ut på balkongen eller öppna fönstret och ropa på hjälp.

LARMA
Ring 112

UTRYMNINGSVÄG
Via balkong eller fönster med hjälp av Räddningstjänsten

Om det börjar brinna i källaren eller tvättstugan

SLÄCK
Försök om möjligt släcka branden.

STÄNG DÖRRAR
Om branden ej går att kontrollera. Stäng dörren till utrymmet där det brinner.

UTRYMNNGSVÄG
Via källargång till trapphus eller garage

LARMA
Ring 112

VARNA
Övriga i trappuppgången

Om det är brandrök i trapphuset

STANNA KVAR
i lägenheten. Gå inte ut i trapphuset. Håll dörren till trapphuset stängd. Varje lägenhet är en egen brandcell och dörrarna ut till trapphuset är säkerhetsdörrar som står emot rök och brand i 30 till 60 minuter

LARMA
Ring 112

UTRYMNINGSVÄG
Via balkong/fönster med hjälp av Räddningstjänsten