Mäklarinformation

Komplett mäklarinformation i PDF finns att hämta här MÄKLAR INFORMATION

Överlåtelse

Alla handlingar gällande överlåtelse ska skickas till föreningen på adress

Brf Träskfloden, Birger Jarlsgatan 78, 114 20 Stockholm.

Föreningen tar ut en stadgenlig överlåtelseavgift om max 2,5 % av ett basbelopp samt max 1 % i pantsättningsavgift. Avgifterna belastas förvärvaren. Pantförskrivningsavgiften belastas låntagaren/innehavaren.
 

Dokument

Föreningens senaste Årsredovisning finns under – Ekonomi.
Föreningens stadgar & ekonomisk plan finns under Stadgar
Energideklaration år 2009 finns under – Övriga Dokument.
Obligatorisk Ventilations Kontroll – OVK
Ordningsregler finns under –  Ordningsregler, Bastu, Husdjur
Systematisk Brandskyddsarbete – SBA – Policy
I händelse av brand – Handlingsplan
Förebygga Brand – Brandregler
Instruktioner Porttelefon – Porttelefon
Instruktioner tvättstugebokning – Bokning
 

 

Bilder på vår hemsida
De bilder som finns på denna hemsida är skyddade genom upphovsrättlagen och ombeds att ej användas i andra sammanhang.

Övriga frågor kontakta styrelsen@traskfloden15.se