Mäklarinformation

Komplett mäklarinformation i PDF finns att hämta här MÄKLARINFORMATION.

Överlåtelse
Alla handlingar gällande överlåtelse ska skickas till föreningen på adress:
Brf Träskfloden, Birger Jarlsgatan 78, 114 20 Stockholm.

Föreningen tar ut en stadgenlig överlåtelseavgift om 3,5 % av ett basbelopp samt 1,5 % i pantsättningsavgift. Avgifterna belastas förvärvaren. Pantförskrivningsavgiften belastas låntagaren/innehavaren.

Dokument
Föreningens senaste Årsredovisning finns under – Ekonomi.
Föreningens stadgar & ekonomisk plan finns under Stadgar
Energideklaration år 2019 finns under – Övriga Dokument.
Obligatorisk Ventilations Kontroll – OVK
Ordningsregler finns under –  Ordningsregler, Bastu
Systematisk Brandskyddsarbete – SBA – Policy
I händelse av brand – Handlingsplan
Förebygga Brand – Brandregler
Instruktioner Porttelefon – Porttelefon
Instruktioner tvättstugebokning – Bokning
Instruktioner för renovering av lägenhet – Renovering av lägenhet
Instruktioner för anmälan till porttelefon samt extra brickor till porten: Instruktioner Passagesystemet

Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap skickas med övriga överlåtelsehandlingar till adress ovan.
För att ansöka om medlemskap i föreningen används detta dokument:

Medlemskapsansökan

Bilder på vår hemsida
De bilder som finns på denna hemsida är skyddade genom upphovsrättlagen och ombeds att ej användas i andra sammanhang.

Övriga frågor
Kontakta styrelsen@traskfloden15.se