Föreningen

Föreningens juridiska namn är Bostadsrättsföreningen Träskfloden 15.
Organisationsnumret är 769603-2650.

De fastigheter som ingår i Träskfloden byggdes 1994 med JM som byggherre.
1998 registrerades föreningen och 2000 förvärvade föreningen fastigheten.

Föreningen upplåter 197 bostäder samt 16 lokaler.