Ordningsregler

Syftet med Brf Träskflodens ordningsregler är att de ska medverka till att vi har en förening där alla medlemmar kan bo och trivas i samverkan med sina grannar.

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du undrar över något! 

Med vänliga hälsning,
Styrelsen

Ordningsreglerna är senast uppdaterade i november 2023

Allmänt
Vi är rädda om vår förenings gemensamma egendom. Vi uppmärksammar fel och brister och anmäler detta snarast till styrelsen/förvaltaren. På så sätt bidrar vi till att hålla kostnaderna nere och att upprätthålla fastighetens goda standard.

Det är viktigt att alla så långt det är möjligt visar hänsyn, så att inte omkringboende störs mer än nödvändigt, till exempel när det gäller buller. Detta gäller inte bara den egna lägenheten, utan även gemensamma utrymmen såsom trapphus och tvättstuga. Det gäller hela dygnet men är extra angeläget mellan kl. 22.00 och kl. 08.00.

Tänk gärna på att vibrationer från tvättmaskin och torktumlare hörs till kringliggande lägenheter, i synnerhet nattetid. Om du ska ha fest, så informera gärna grannarna i god tid om du tror att du kommer att störa.

Vi använder inte de gemensamma utrymmena som uppställnings- eller förvaringsplats. Det är inte tillåtet att ställa cyklar och barnvagnar i trapphusen. Det är inte heller tillåtet att ställa ut tidningspåsar eller förvara annat privat material i trapphusen.

Här kan du hitta mer information om ordningsregler gällande:

Andrahandsuthyrning
Balkong
Brandsäkerhet
Cyklar och barnvagnar
Dörrar och entréer
Flytt – Visa aktsamhet för vårt hus
Försäkring
Garaget
Grillning
Gården
Husdjur
Ohyra
Renovering/Ändringsarbeten i min lägenhet
Sopor och återvinning
Tvättstuga och bastu

Andrahandsuthyrning

Kontakta styrelsen om du önskar hyra ut i andra hand. Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke och medges bara under särskilda omständigheter. Kontakta därför styrelsen om det blir aktuellt. Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning här.

Korttidsuthyrning är ej tillåten (Airbnb till exempel). Det är heller inte tillåtet att hyra ut via uthyrningstjänster eller till juridisk person.

Balkong

Innehavare av balkong har ansvar för att balkongen hålls ren och i gott skick.
Fasta installationer som solceller, solskydd, markis och belysning kräver styrelsens tillstånd. När du söker tillstånd meddelar styrelsen vilken färg och typ av markis som är tillåten, så att fasaden ger ett enhetligt intryck. Det är inte tillåtet att glasa in balkongen.

Det är inte tillåtet att montera fast parabolantenn på balkong eller fasad av säkerhets- och estetiska skäl. Det är heller inte tillåtet att montera eller ställa ett luftkonditioneringsaggregat på balkongen.
Det är inte tillåtet att kasta fimpar eller annat från balkongen, ej heller att mata fåglar. På balkongen kan man förvara sådant som tillhör normal balkongmöblering, men inte använda den för permanent förvaring av andra föremål. Blomlådor måste vara inåtvända, det vill säga innanför balkongräcket, och var försiktig med vattning så att det inte rinner ned på balkongerna nedanför.

Grillning får endast ske på balkongen om det görs med måttfullhet så att det inte stör grannar. Grillning är endast tillåtet med el- eller gasolgrill. Det är inte tillåtet att använda kolgrill på grund av brandrisken.

Det är viktigt att tänka på att det lätt blir störande ljud från balkonger och terrasser mot gården eftersom det ekar mycket. Prata alltså med låg röst om balkongen används mellan kl. 22.00 och 08.00 och håll dörren stängd om du har hög ljudnivå inomhus.

Var gärna försiktig med rökning på balkongen. Tänk på att det kan finnas allergiker och rökkänliga i kringliggande lägenheter.

Brandsäkerhet

Tänk på brandsäkerheten! Av bland annat brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara föremål i trapphuset samt i gångarna på vind och i källare. Dessa är viktiga utrymningsvägar i händelse av brand.

Varje lägenhet ska ha minst en fungerande brandvarnare.Tänk på att byta batteri regelbundet!

Varje lägenhet är en brandcell och säkraste platsen vid brand är – om du bedömer att du inte hinner ut – oftast att du är kvar inne i din lägenhet med stängd ytterdörr. När det gäller brandsäkerhet finns det fördjupad information på hemsidan och vid akut fara: Ring alltid 112.

Vill du läsa mer om brandsäkerhet kan du göra det här.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar ska placeras i cykelställ eller i cykelrum. Barnvagnar får inte placeras i porten eller i trappgångar. Det finns cykelrum i källaren.
Cyklar får inte låsas fast vid trappräcken eller blockera eventuella rullstolsramper.

Dörrar och entréer

Dörrarna i husets entréer, port och mellandörrar, får inte ställas upp annat än för en kortare stund, när man bär in eller ut skrymmande gods. Lägenheternas och trapphusets ventilation är beroende av att dörrarna är stängda. Tänk även på att inte släppa in obehöriga i trapphuset.

Flytt – Visa aktsamhet för vårt hus

Om du själv flyttar in eller ut, eller om du anlitar en firma som gör det, se till att vara försiktig med allt som är föreningens gemensamma egendom.
Liksom vid olika renoveringsarbeten ska entrématta samt väggar och golv i hiss täckas för att inte orsaka slitage eller skada. Var även aktsam om hissar samt väggar och dörrar i trapphus.

Försäkring

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. Varje bostadsrättsinnehavare skall ha tilläggsförsäkring för bostadsrätt i sin hemförsäkring.

Garaget

Bilar ska parkeras på parkeringsplatserna. De får absolut inte parkeras så att de blockerar passage. Cyklar och andra lösa föremål får inte förvaras på gemensamma ytor, och om så ändå sker kommer dessa att flyttas av fastighetsskötare.

Grillning

Se information om grillning på gården under avsnittet Gården.
Se information om grillning på balkongen under avsnittet Balkongen.

Gården

Vi har en fin innergård som vi alla kan njuta av och nyttja för mindre sammankomster. Vill man ha en större sammankomst på gården (8+ personer), krävs styrelsens tillstånd.

Grillning på gården är tillåtet mellan 08.00 och 22.00 under förutsättningen att det sker ansvarsfullt och med måttfullhet, det vill säga för ett mindre sällskap.

Om du vill grilla på gården, gäller följande:

  • Grillning är endast tillåtet med egen el- eller gasolgrill. Kolgrill är av brandsäkerhetsskäl inte tillåtet.
  • Av samma anledning måste grillen alltid placeras på asfalterat område och inte på gräs.
  • Du måste ha säkerställt att utökat eldningsförbud inte råder i kommunen innan du grillar eftersom det då inte är tillåtet att grilla alls.
  • Undvik att stå rakt nedanför någons fönster då mycket grillos kan störa dina grannar.
  • Grillen får inte förvaras på gården (eller något annat gemensamt utrymme) utan måste tas undan skyndsamt efter varje användning. Tänk på att grillen måste vara helt avkyld innan den tas in för förvaring så att det inte finns någon risk för antändning i förråd eller i lägenhet.
  • För allas trevnad städar du självklart undan efter dig efter avslutad grillning.

Precis som med balkongerna är det viktigt att tänka på att det lätt blir störande ljud från gården då ljudet ekar mycket. Tänk därför på att inte vara för högljudd mellan 22.00 och 08.00.

Rökning är inte tillåten i något av våra gemensamma utrymmen och vi ber dig också undvika att röka strax utanför portarna för att underlätta för allergiker och rökkänsliga.

Det är inte tillåtet att rasta husdjur på gården.

Husdjur

Hundar, katter och andra husdjur är välkomna i huset men det är samtidigt viktigt att tänka på att det finns många som är allergiska mot pälsdjur.
Den som har husdjur ska se till att de inte förorenar på lekplatser och andra uteplatser eller för oljud. Det är inte tillåtet att rasta husdjur på gården. För att ha ormar och ödlor i lägenheten krävs tillstånd både av styrelsen och av kommunens miljökontor.

Ohyra

Om din lägenhet drabbas av ohyra, eller om du upptäcker ohyra i något gemensamt utrymme, är du skyldig att genast kontakta fastighetskötaren/Danigo som i sin tur kontaktar Anticimex eller ger råd om hur du ska agera.

Renovering/Ändringsarbeten i min lägenhet

Om du planerar att göra renovering/ändringsarbeten/ombyggnad i din lägenhet måste du innan arbetet påbörjas kontakta styrelsen med en Anmälan/Ansökan om tillstånd som du hittar under rubriken Renovering. Enligt föreningens stadgar krävs styrelsens tillstånd för det stora flertalet aktuella renoveringsåtgärder. Se vidare utförlig viktig information om renovering på hemsidan under rubriken Din lägenhet/Renovering.

Kontakta styrelsen så tidigt som möjligt med dina planer så att ärendet kan bearbetas och tillstånd erhållas i god tid före projektstart. Beroende på omfattning av önskade åtgärder kan även en bygganmälan bli aktuell.

Det är viktigt att du informerar alla som engageras i ditt renoveringsprojekt att vara försiktiga med allt som är föreningens gemensamma egendom, till exempel genom att täcka entrémattor, golv och väggar i hissen samt berörda ytor i trapphuset där material fraktas. Vid eventuella behov av vatten- eller elavstängning skall föreningens fastighetstekniker kontaktas.

Anlitade renoveringsföretag får utföra arbete under vardagar, måndag-fredag, kl 08.00-17.00. För eget arbete som du önskar och behöver genomföra under lördag eller söndag måste du använda så kallat sunt förnuft vad gäller eventuella störningar som drabbar dina grannar när de önskar helgfrid. Tänk på att enkel information i hissen och kontakt med berörda grannar främjar en fortsatt god grannsämja. Mellan kl 22.00 och 08.00 ska det oavsett veckodag inte förekomma några störningar.

Sopor och återvinning

I sopnedkasten lämnas det hushållsavfall som blir över efter sopsortering och återvinning. Mer utförlig anvisning om hur sophantering av hushållssopor går till finns här.

I återvinningsrummet på plan -1 kan sådant som ska återvinnas lämnas. Det finns behållare för tidningar, wellpapp, kartonger, färgat och ofärgat glas, plast, metall, batterier samt lysrör och glödlampor. Tänk på att det framförallt är förpackningar som kan slängas i återvinningen. Det vill säga att till exempel plåtburkar går som återvinning medan till exempel en kastrull eller stekpanna räknas till grovsopor.

Matavfall lämnas i rummet för matavfall. I samma rum kan boende även hämta anvisade påsar. Det är viktigt att du inte använder en plastpåse då den inte kan rötas.

Grovsopor kan under sista veckan i varje månad lämnas i grovsoprummet.

Miljöfarligt avfall såsom elskrot, vitvaror, färger, lösningsmedel och byggavfall från renoveringsarbete ska lämnas på miljöstation och får inte lämnas i grovsoprummet.
Tänk på att hålla god ordning och rent och snyggt i soprummen, så att inte föreningen får extra kostnader.

Läs också de anvisningar som finns på respektive soprumsdörr.

Tvättstuga och bastu

Vi har en fin och välvårdad tvättstuga och bastu. Låt oss behålla dem så. Det finns instruktioner i tvättstugan och bastun om hur maskiner och aggregat används och hur man gör efter användning.
Städa efter varje användning, vilket bland annat för tvättstugan innebär att göra rent luddfiltren, torka av bord och bänkar och om det behövs torka av golvet. Bastun och duschen samt förrummet skall städas och torkas av på sedvanligt sätt.

Läs mer om trivselreglerna för bastun här.

Vi vill också påminna om att vara försiktig med att ösa vatten på värmeaggregatet i bastun då detta kan gå sönder om för mycket vatten hälls på.