Uthyrning andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet måste du alltid ha styrelsens tillstånd, vilket även framgår av föreningens ordningsregler som finns här.

Förutsättningen för att styrelsen ska godkänna uthyrningen är att skäl föreligger.
Rimliga skäl kan vara studier eller arbete på annan ort, värnpliktstjänstgörning,
vård av anhörig eller att du vill pröva att flytta ihop med din partner.

Tillståndet för andrahandsuthyrning kan variera i längd beroende på orsak. Som regel beviljas tillstånd för maximalt 1 år i taget.

Avgift tas ut för andrahandsupplåtelse. Avgiften uppgår till 10% av gällande prisbasbelopp årligen.

Om du hyr ut lägenheten utan styrelsens tillstånd kan det leda till att du blir uppsagd och lägenheten blir tvångsförsåld.

Det är inte ovanligt att föräldrar köper en lägenhet för att i sin tur hyra ut den till ett eget barn som behöver bostad. Detta betraktas också som en andrahandsuthyrning och måste därför godkännas av styrelsen.

Det är inte tillåtet att hyra ut via någon förmedling, till exempel Airbnb.

Använd detta dokument för att ansöka om andrahandsuthyrning:
Ansökan andrahandsuthyrning

Ansökan mailas till styrelsen på styrelsen@traskfloden15.se.

Alternativt kan ansökan kan även lämnas i föreningens postlåda vid tvättstugan eller skickas via post till: BRF Träskfloden 15, Birger Jarlsgatan 78, 114 20, Stockholm