Balkonger

För att kvalitén på föreningens balkonger ska bibehållas så länge som möjligt är det viktigt
att medlemmen och bostadsrättsföreningen tillsammans hanterar dem på bästa sätt.

Balkongen betraktas som en del av lägenheten. Grundprincipen är att medlemmen bestämmer vad som görs innanför balkongräcket men Styrelsen bestämmer vad som kan fästas på eller utanpå räcket eller på husväggen.

Läs mer om vad som är tillåtet och inte gällande balkongen i avsnittet ”Balkong” i föreningens ordningsregler, vilka återfinns här.