Månadsavgiften

Den avgift som du betalar till föreningen varje månad bestäms av styrelsen med utgångspunkt från föreningens kostnader. Du får avier kvartalsvis med brev från SBC, som administrerar detta på föreningens uppdrag. Du väljer själv om du vill betala per kvartal eller per månad.

Betalning skall ske senast på förfallodagen enligt avin. Om du inte betalar i tid, får du påminnelse en gång. Därefter går kravet till inkasso.

Om avgiften inte betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m. Upprepade betalningsförseelser kan innebära att ditt medlemskap i föreningen sägs upp.

Ansökan om autogiro och/eller e-avi gör du enklast via din internetbank. E-avi gäller då från nästa avgiftsavisering. Autogiro gäller från nästkommande kvartalsskifte. Det går även bra att ansöka om autogiro genom att använda följande blankett.

Föreningens kontaktperson vid SBC beträffande avgifter och hyror:
Annette Gerdin
Telefon: 08-775 73 25
E-post: annette.gerdin@sbc.se