Månadsavgiften

Den avgift som du betalar till föreningen varje månad bestäms av styrelsen med utgångspunkt från föreningens kostnader. Du får avier månadsvis med brev från SBC, som administrerar detta på föreningens uppdrag.

Betalning skall ske senast på förfallodagen enligt avin. Om du inte betalar i tid, får du påminnelse en gång. Därefter går kravet till inkasso.

Om avgiften inte betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m. Upprepade betalningsförseelser kan innebära att ditt medlemskap i föreningen sägs upp.

SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
SBC är vår ekonomiska förvaltare och handhar även lägenhetsförteckningen med mera.
Hit vänder du dig då du har frågor om avgifter, hyror, överlåtelser samt pantförskrivningar.

En hel del frågor och ärenden kan du klara av själv genom att logga in med BankID på deras nya kundportal SBC Hemma. Här kan du:

  • hitta och ladda ned dina avier,
  • se om dessa är betalda,
  • välja aviseringssätt; autogiro, e-faktura, posten eller Kivra,
  • se information om din lägenhet eller dina hyresobjekt (garageplats, extra förråd),
  • ställa en fråga till SBC genom att skapa ett ärende, fylla i ett formulär och sända detta till SBC via kundportalen.

Andra sätt att nå SBC Kundtjänst är via telefon 0771 722 722 eller info@sbc.se .
Websida: https://hemma.sbc.se/kundportal/login

Adress:
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall