Historia

I gamla tider låg här en sjö vid namn ”Stora Träsket”. På 1700-talet sträckte den sig från Surbrunnsgatan till nuvarande Erikbergsplan.
Avtappningen skedde via två små bäckar – en mot Norra Brunnsviken och en mot Nybroviken. ”Rännilen” mot Nybroviken kom att skilja Norrmalm från Ladugårdslandet.

Vid förra sekelskiftet var sjön sedan länge igenfylld och försvunnen. Nu är det bara kvartersnamnet ”Träskfloden” vid Jarlaplan som påminner om att det här en gång fanns en mindre sjö.

Namnet Jarlaplan fastslogs 1909 efter den stora boulevarden Birger Jarlsgatan. 1921 föreslogs att namnet skulle ändras till Birger Jarlskroken för att undvika förväxlingar med Karlaplan. Namnförslaget byggde på att den annars så raka Birger Jarlsgatan just vid Jarlaplan gör en krok. Emellertid avstyrktes den föreslagna namnändringen av stadskollegiet.

jarlaplan2

jarlaplan