Injustering & OVK

OVK-besiktningen och injusteringen klar!http://www.traskfloden15.se/wp-content/uploads/2022/01/LA6_2021.png

OVK Intyg LA6OVK Intyg LA3 - 6

Efter en del justeringar, ombesiktningar med mera så är OVK
(obligatorisk ventilationskontroll) godkänd!

Obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras regelbundet, för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant och kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Nu är det klart och nästa kontroll ska ske senast i november år 2021.

OBS! Ventilationen måste alltid hållas fri och det är viktigt att ta hänsyn till vid eventuella lägenhetsrenoveringar.

Vi vill tacka alla för sammarbetet.

Mer om OVK kan du läsa här.

Mvh
Styrelsen