Extra förråd

Föreningen har ett antal extra förråd i källaren och på vinden. Är du intresserad, hör av dig till styrelsen kristin.gutberg@traskfloden15.se eller styrelsen@traskfloden15.se. 

Uthyrningsläget: Alla extraförråd är uthyrda.

Du svarar själv för städningen av förrådet. Inga saker får förvaras utanför förrådet, gäller även på taket till förrådet. 
Även om vi varit förskonade från stölder i våra förråd, vill vi påminna om att det alltid föreligger en stöldrisk i förrådsutrymmen.
Förvara därför inga värdesaker i förrådet. Förse förrådet med ett bra hänglås.