Extra förråd

Föreningen har ett antal extra förråd i källaren och på vinden. Är du intresserad, hör av dig till styrelsen@traskfloden15.se.

Uthyrningsläget: F.n. inget förråd ledigt (2020-05-10).

Du svarar själv för städningen av förrådet. Inga saker får förvaras utanför förrådet, gäller även på taket till förrådet.
Även om vi varit förskonade från stölder i våra förråd, vill vi påminna om att det alltid föreligger en stöldrisk i förrådsutrymmen.
Förvara därför inga värdesaker i förrådet. Förse förrådet med ett bra hänglås.
.