Vi börjar med matavfallssortering 1 mars

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum - 2023/03/01 - 2023/05/31
00:00

Kategorier Inga Kategorier


Från och med den 1 mars öppnar vi vårt soprum för matavfall och alla boende i fastigheten är välkomna att lämna sitt matavfall, i enlighet med beslut från Stockholms stad.

Matavfallssorteringsrum
Soprum 5, i garaget bredvid återvinningsrummen, har iordningsställts för att ta emot matavfallet. Detta innebär att sopnedkastet närmast BJ74 stängts av.

Vad är matavfall?
Det är viktigt att rätt saker läggs i matavfallspåsen. Regeln är enkel:

I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Allt annat läggs i den vanliga avfallspåsen eller sorteras i återvinningen.

Material
Föreningen har delat ut gratis påsar, påshållare och vaskskrapa till alla medlemmar. Skulle du ändå sakna material finns det att hämta i matavfallssorteringsrummet, där även nya påsar kan hämtas. Det är viktigt att du inte använder en plastpåse då den inte kan rötas.