Föreningsstämma 2021

Datum och tid: onsdagen den 19 maj kl 19.00

Riksdagen har med hänsyn till covid-19 restriktioner beslutat om en tillfällig lag, som medger
poströstning utan fysisk närvaro av medlemmarna, en s.k. ren poströstningsstämma.

Styrelsen har beslutat att poströstning utan fysisk närvaro får ske.

Formulär för poströstning kommer att utdelas senast två veckor före stämman.
Poströst skall insändas i pappersform eller med e-post och skall vara styrelsen tillhanda
senast kl 18.00 dagen före stämman.

Anvisningar kommer att framgå av formuläret.

  • Kallelse till stämma 2021
  • Poströstning 2021
  • Formulär 2021