Arkiv

Injustering & OVK

OVK-besiktningen och injusteringen klar! Nedan finner ni alla intyg.

OVK Intyg LA3  OVK Intyg LA4  OVK Intyg LA5  OVK Intyg LA6  OVK Intyg LA6

Efter en del justeringar, ombesiktningar med mera så är OVK
(obligatorisk ventilationskontroll) godkänd!

Obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras regelbundet, för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant och kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Nu är det klart och nästa kontroll ska ske senast i december år 2023 för LA1 & LA2.

OBS! Ventilationen måste alltid hållas fri och det är viktigt att ta hänsyn till vid eventuella lägenhetsrenoveringar.

Vi vill tacka alla för sammarbetet.

Mer om OVK kan du läsa här.

Mvh
Styrelsen